192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Спеціальність 192 Будівництво та цивільна інженерія
Галузь знань 19 Архітектура та будівництво
Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація Фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії
Термін навчання

на базі 9 класів: 3 роки 10 місяців

на базі 11 класів: 2 рік 10 місяців

Форма навчання денна
Форма фінансування навчання кошти Державного бюджету України
кошти фізичних або юридичних осіб

Фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії працює в будівельних організаціях і підрозділах різних галузей народного господарства, які здійснюють будівництво та експлуатацію житлових, цивільних і промислових будівель і споруд незалежно від форм власності, в проєктний і конструкторських організаціях.

Фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії після закінчення навчання може працювати:

 1. Техніком-будівельником.
 2. Оглядачем будови
 3. Техніком-лаборантом (будівельником)
 4. Техніком з підготовки виробництва
 5. Техніком-доглядачем
 6. Техніком-проектувальником
 7. Техніком з нормування праці

Фаховий молодший бакалавр з будівництва та цивільної інженерії може брати участь у наступних видах роботи:

 • розробка проєктно-конструкторської, проєктно-технологічної документації;
 • виконання робіт з прив'язки будівель до будівельних майданчиків;
 • обробка проєктно-кошторисної документації;
 • забезпечення правильного використання будівельних матеріалів, конструкцій, виробів і напівфабрикатів;
 • забезпечення будівельно-монтажних робіт машинами, механізмами та транспортом;
 • організаційно-технологічних заходів будівельного виробництва;
 • забезпечення виробничої дисципліни на дільниці та створення сприятливих психологічних умов стимулювання праці;
 • забезпечення охорони праці, техніки безпеки й виробничої санітарії на будівництві;
 • догляд за станом будівель і споруд;
 • проведення ремонтних робіт;
 • здійснення контролю за ходом будівництва, правильності виконання робіт на об'єкті;
 • здійснення контролю за якістю виконання будівельно-монтажних робіт.