Про коледж

Незабаром розпочинається чергова вступна кампанія до вищих навчальних закладів. З метою інформування майбутніх абітурієнтів та їх батьків про можливість одержання початкової вищої освіти у нашому місті розповімо про один із найстаріших вищих навчальних закладів міста – Жовтоводський промисловий коледж ДНУ, який фактично є ровесником містоутворюючого підприємства — «Східного ГЗК» та був створений   у 1954 році як вечірній гірничий технікум, в якому працівники Східного ГЗК отримували необхідні теоретичні знання, кваліфікацію та документи про освіту.

У 1971 році технікум був реорганізований у навчальний заклад з денною та вечірньою формами навчання, відкрились нові спеціальності: «Електронно-обчислювальні машини», «Радіоапаратобудування», «Виробництво мікроелектронного обладнання».

Впродовж 64 років діяльності навчального закладу змінювалась назва, спеціальності, змінилось ціле покоління викладачів та співробітників. За роки існування навчальний заклад підготував для народного господарства країни близько 8 тисяч спеціалістів за 13 напрямами. Сьогодні в коледжі навчаються внуки перших випускників та діти випускників різних років. В музеї історії коледжу ведеться літопис студентських династій.

На сучасному етапі діяльності коледж пройшов акредитацію спеціальностей  та отримав ліцензію для надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням освіти кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст з 4-х спеціальностей:

  • Економіка;
  • Галузеве машинобудування;
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка;
  • Будівництво та цивільна інженерія.

Для проведення повноцінного навчально-виховного процесу коледж має розвинуту навчально-матеріальну базу: 19 кабінетів, 10 спеціалізованих лабораторій, 3 навчально-виробничі майстерні, 2 комп’ютерні класи, актову, спортивну, конференційну зали. Бібліотека коледжу укомплектована навчальною, науково-методичною та художньою літературою.

Запорукою якості підготовки фахівців є кадровий потенціал педагогічного колективу. Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 33 викладачі, з них:

  • 3 – нагороджені знаком «Відмінник освіти України»;
  • 5 – удостоєні педагогічного звання «викладач-методист»;
  • 3 – мають звання «старший викладач»;
  • 23 – викладачі з вищою кваліфікаційною категорією;

Головні завдання педагогічного колективу базуються на принципах: високий професіоналізм, компетентність, сучасний рівень викладання. Вони реалізуються через роботу 7 циклових комісій – методичних об’єднань викладачів споріднених дисциплін.

З метою формування інтересу до обраної професії циклові комісії проводять тематичні тижні спеціальностей, конкурси професійної майстерності «Кращий токар», «Кращий електрик», предметні олімпіади, конференції. Студенти беруть активну участь у регіональних і обласних олімпіадах, різноманітних конкурсах, науково-дослідницькій роботі. У 2014-2016 роках студенти коледжу посідали перше місце в обласному етапі  Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності за професією «Токар» та представляли область на всеукраїнському рівні.

 

 

Колектив навчального закладу пишається також спортивними досягненнями своїх вихованців. Уже не одне десятиліття спортсмени коледжу перемагають у міських змаганнях і утримують лідерство в спартакіадах серед навчальних закладів м. Жовті Води.

Для подальшого удосконалення освітнього процесу спрямованого на поліпшення якості підготовки фахівців, закріплення теоретичних знань та їх успішного застосування на виробництві, з метою забезпечення потреб підприємств у кваліфікованих фахівцях —  підписаний та реалізовується Меморандум про співпрацю і партнерство між Державним концерном «Ядерне паливо», Державним підприємством «Східний гірничо-збагачувальний комбінат» та Жовтоводським промисловим коледжем ДНУ.

Підприємства — партнери  надають місця для проведення практик студентів, допомагають розвивати матеріально-технічну базу спеціальностей, покращувати умови навчання.

Історія коледжу є предметом гордості усіх, хто в ньому працював і працює. Прагнення колективу готувати висококваліфікованих спеціалістів, здатних бути готовими до активної професійної та соціальної діяльності – є завданнями, що реалізуються на  сучасному етапі розвитку навчального закладу.

Головною перевагою підготовки фахівців у коледжі є поєднання ґрунтовної теоретичної підготовки з практичними навичками та уміннями з обраної спеціальності, що підтверджується відповідними документами, які одержують випускники закладу – атестатом про повну загальну середню освіту, свідоцтвом про одержання робітничої професії, дипломом молодшого спеціаліста.

Приймальна комісія коледжу запрошує випускників 9-х, 11-х класів та закладів профтехосвіти ознайомитися з Правилами прийому до коледжу на офіційному сайті закладу http://gvpk.dp.ua/  або безпосередньо у коледжі за адресою бульвар Свободи, 35.

Ми упевнено рухаємось у завтрашній день та запрошуємо майбутніх абітурієнтів приєднатися до студентського братства.