Навчальні плани

Навчальні плани 2018

БЕБС 2018 Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста
Галузь знань: 19 АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
Спеціальність: 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Будівництво та експлуатація будівель і споруд

ЕП 2018 Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста
Галузь знань: 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПВЕДІНКОВІ НАУКИ
Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Економіка підприємства

МЕЕП 2018 Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста
Галузь знань: 14 ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність: 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГНТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

ТОМВ 2018 Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста
Галузь знань: 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність: 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Навчальні плани 2020

БЕБС 2020 навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра
Галузь знань: 19 АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
Спеціальність: 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Будівництво та експлуатація будівель і споруд

ЕП 2020 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра
Галузь знань: 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПВЕДІНКОВІ НАУКИ
Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Економіка підприємства

МЕЕП 2020 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра
Галузь знань: 14 ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність: 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГНТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

ТОМВ 2020 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра
Галузь знань: 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність: 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Навчальні плани 2022

БЕБС 2022 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра на базі БЗСО
Галузь знань: 19 АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
Спеціальність: 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Будівництво та експлуатація будівель і споруд

БЕБС 2022 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра на базі ПЗСО
Галузь знань: 19 АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
Спеціальність: 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Будівництво та експлуатація будівель і споруд

ЕП 2022 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра на базі БЗСО
Галузь знань: 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПВЕДІНКОВІ НАУКИ
Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Економіка підприємства

ЕП 2022 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра на базі ПЗСО
Галузь знань: 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПВЕДІНКОВІ НАУКИ
Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Економіка підприємства

МЕЕП 2022 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра на базі БЗСО
Галузь знань: 14 ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність: 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГНТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

МЕЕП 2022 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра на базі ПЗСО
Галузь знань: 14 ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність: 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГНТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд

ТОМВ 2022 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра на базі БЗСО
Галузь знань: 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність: 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях

Навчальні плани 2023

ЕЕК 2023 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра на базі БЗСО
Галузь знань: 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПВЕДІНКОВІ НАУКИ
Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Економіка та електронна комерція

ЕЕК 2023 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра на базі ПЗСО
Галузь знань: 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПВЕДІНКОВІ НАУКИ
Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Економіка та електронна комерція

КТМ 2023 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра на базі БЗСО
Галузь знань: 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність: 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Комп'ютерні технології в машинобудуванні

КТМ 2023 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра на базі ПЗСО
Галузь знань: 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність: 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Освітньо-професійна програма (спеціалізація): Комп'ютерні технології в машинобудуванні