133 «Галузеве машинобудування»

Спеціальність 133 Галузеве машинобудування
Галузь знань 13 Механічна інженерія
Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування
Термін навчання

на базі 9 класів: 3 роки 10 місяців

на базі 11 класів: 2 рік 10 місяців

Форма навчання денна
Форма фінансування навчання кошти Державного бюджету України
кошти фізичних або юридичних осіб

Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування підготовлений до професійної діяльності з розробки та забезпечення технологічних процесів та оснащення до них, а також організації обробки матеріалів на верстатах та автоматичних лініях.

Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування після закінчення може працювати:

 1. Техніком-технологом відділу.
 2. Технологом механоскладального цеху - забезпечення виконання технологічних процесів обробки деталей на дільницях.
 3. Технологом-програмістом - проєктування операційної технології для верстатів з ЧПК.
 4. Техніком з нормування праці - встановлення норм та розцінок робіт.
 5. Техніком з підготовки виробництва - організація підготовки випуску продукції.
 6. Диспетчером виробництва - постачання матеріалів та комплектуючих на робочі місця.
 7. Контролером верстатних і слюсарних робіт - контроль якості виготовлених деталей.
 8. Начальником і майстром виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості.
 9. Верстатником (на роботах високої кваліфікації).
 10. Оператором верстатів з ЧПК.

Фаховий молодший бакалавр з галузевого машинобудування може брати участь у наступних видах роботи:

 • забезпечення технологічної підготовки механообробного виробництва;
 • розробка технологічних процесів виготовлення деталей машин і механізмів;
 • розробка і конструювання технологічного оснащення;
 • розробка програмного забезпечення для автоматизованих систем механічної обробки матеріалів;
 • розробка керуючих програм для верстатів з ЧПК.