Установчі та нормативні документи

Наказ МОНУ №576 Про перейменування ВСП
Положення про навчально-методичний кабінет ЖВПФК ДНУ
Положення про індивідуальний навчальний план
Положення про організацію освітнього процесу
Положення про планування основних видів педагогічної діяльності
Положення про порядок розроблення, затвердження, моніторингу та перегляду ОПП
Положення про екзаменаційну комісію ЖВПФК ДНУ

Додатки до Положення про екзаменаційну комісію

Договір голови ЕК
Договір_рецензент
Звіт голови ЕК щодо захисту ДП
Звіт голови ЕК щодо складання атестаційного екзамену
Наказ про затвердження керівників та тематики ДП
Наказ про затвердження складу ЕК
Наказ про призначення рецензентів ДП
Подання голови ЦК складу ЕК
Протокол засідання ЕК_ атестаційний екзамен
Протокол засідання ЕК_захист ДП
Рецензія на ДП
Розклад роботи ЕК