Циклова комісія механічних та природничих дисциплін

Твердохліб Сергій Вікторович

Посада: голова циклової комісії, викладач.
Дніпропетровський металургійний інститут, 1988 р., «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти», інженер-механік.
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Викладає предмети:
Креслення
Нарисна геометрія та інженерна графіка
Системи автоматизованого проєктування (САПР)
Основи проєктування контрольно-вимірювальних інструментів
Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання
Металорізальні верстати та автоматичні лінії
Технологічне оснащення
Технологія конструкційних матеріалів
Приводи технологічного обладнання
Персональний сайт: https://machunobuduvan.ucoz.net/


Надточий Анатолій Григорович

Посада: викладач.
Дніпропетровський металургійний інститут, 1988 р., «Технологія машинобудування, металорізальні верстати і інструменти», інженер-механік.
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Викладає предмети:
Технологія машинобудування
Системи ЧПК в механообробці
Основи обробки матеріалів та ріжучий інстурмент
Лабораторний практикум зі спецдисциплін
Технологічні основи програмування для верстатів з ЧПК


Гладушко Ксенія Леонідівна

Посада: викладач.
Дніпропетровський державний університет, 1997 р., «Хімія», хімік-викладач.
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Викладає предмети:
Хімія
Біологія

 

 


Данилейченко Наталія Миколаївна

Посада: викладач.
Харківський державний університет,1980 р., «Фізика», викладач фізики.
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Педагогічне звання: «викладач-методист».
Викладає предмети:
Фізика
Астрономія

 


Глущенко Людмила Іларіонівна

Посада: викладач.
Криворізьки державний педагогічний інститут, 1978 р., «Математика», вчитель математики.
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Викладає предмети:
Математика
Вища математика

 

 


Львова Яна Яківна

Посада: викладач.
Український державний хіміко-технологічний університет, 1998 рік, «Економіка підприємства», економіст.
Інститут післядипломної освіти Класичного приватного університету, 2009 рік, «Соціальна робота», соціальний працівник, соціолог.
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, 2019 рік, «Середня освіта. Математика», ступінь вищої освіти магістр, вчитель математики.
Науковий ступінь: кандидат соціологічних наук зі спеціальності «Спеціальні та галузеві соціології».
Вчене звання: доцент кафедри економіки підприємства та маркетингу.
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Викладає предмети:
Математика
Вища математика


Павліченко Володимир Іванович

Посада: викладач.
Жовтоводський інститут підприємництва «Стратегія», 2015 р., «Інженерія програмного забезпечення», інженер-програміст.
«Національний гірничий університет», 2017 р., «педагогіка вищої школи», викладач університетів та вищих навчальних закладів.
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії».
Викладає предмети:
Інформатика