Циклова комісія економічних дисциплін та фізичного виховання

Фецяк Олена Вікторівна

Посада: голова циклової комісії, викладач.
Київський державний економічний університет, 1994 р., «Бухгалтерський облік, контроль та аналіз господарської діяльності», економіст.
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Викладає предмети:
Політична економія
Фінансовий облік та управління витратами
Ціноутворення
Економічний аналіз
Економіка і нормування праці
Фінанси підприємства
Бухгалтерський облік


Морозова Жанна Олександрівна

Посада: заступник директора з НВР, викладач.
Жовтоводський інститут підприємництва «Стратегія», 1998 р., «Менеджмент у невиробничій сфері», менеджер у невиробничій сфері.
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Викладає предмети:
Статистика
Менеджмент

 


Хавренко Віта Валеріївна

Посада: викладач.
ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія»», 2005 р., «Облік і аудит», спеціаліст з обліку і аудиту.
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Викладає предмети:
Економіка підприємства
Податкова система
Планування та організація діяльності підприємства
Інформаційні системи і технології на підприємстві

 


Старосвітський Василь Якович

Посада: викладач.
Запорізький державний педагогічний інститут, 1983 р., «Історія і суспільствознавство», вчитель історії і правознавства.
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Викладає предмети:
Основи філософських знань
Соціологія
Політологія

 


Грицайов Сергій Сергійович

Посада: керівник фізичного виховання, викладач.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені В.Винниченка, 2006 р., «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізичне виховання», викладач фізичної культури.
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Викладає предмети:
Фізична культура

 


Лягов Олександр Володимирович

Посада: викладач.
Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту, 1992 р., «Фізична культура», викладач фізичної культури, тренер.
Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Викладає предмети:
Фізичне виховання
Захист Вітчизни  

 


Мета діяльності ЦК:

 • навчити здобувачів освіти використовувати одержані знання, уміння і навички для практичного їх впровадження у життєвому просторі людини та проводити цілеспрямовану діяльність для досягнення очікуваного результату в соціально-економічній сфері та в сфері здорового способу життя;
 • розвивати здатність здобувачів освіти вести самостійний творчий пошук необхідної інформації для здійснення професійної діяльності й підвищення рівня загальної культури та особистої відповідальності при виконанні поставлених завдань;
 • формувати здатність здобувачів освіти розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі економіки (за певним видом діяльності) або у процесі подальшого навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки й характеризується комплексністю та невизначеністю умов;
 • виховувати духовно, фізично та інтелектуально підготовлену до самостійного життя людину з життєвими компетентностями та загальнолюдськими цінностями, здатну до коректної поведінки в існуючому соціумі та до збереження власного фізичного та ментального здоров'я.

Основні завдання ЦК:

вдосконалювати педагогічну дільність шляхом самоосвіти та самореалізації кожного викладача ЦК;

 • розвивати диференційований, особистісний підхід при організації навчальної діяльності здобувачів освіти з урахуванням їх індивідуальних особливостей;
 • впроваджувати новітні методи та технології навчання;
 • працювати над взаємоінтеграцією та міждисциплінарними зв'язками дисциплін економічного циклу та загальноосвітніх дисциплін.

Шляхи реалізації завдань:

 • самоаналіз та аналіз викладання предметів викладачами циклу економічних дисциплін та фізичного виховання;
 • створення умов для розвитку і самореалізації здобувачів освіти;
 • використання на практиці сучасних досягнень психолого-педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

Напрямки діяльності:

 • розвивати співпрацю викладачів та здобувачів освіти, випробовувати нові форми та методи пізнавальної діяльності;
 • розширювати навчально-методичні комплекси з навчальних предметів циклу економічних дисциплін та фізичного виховання;
 • використовувати на заняттях сучасні інформаційні технології навчання та спрямовувати здобувачів освіти до використання надійних перевірених інформаційних джерел та соціальних мереж;
 • вдосконалювати професійні, психолого-педагогічні знання викладачів, методичну майстерність, розвивати принципи педагогічної співпраці;
 • підвищувати фаховий рівень викладачів шляхом стажування, прослуховування або відвідування вебінарів,  семінарів, конференцій та курсів з метою вдосконалення практичних навичок роботи з сучасними передовими технологіями;
 • систематично ознайомлюватися з навчально-методичною літературою, науковими публікаціями та використовувати їх у навчально-виховному процесі.