051 «Економіка»

Спеціальність 051 Економіка
Галузь знань 05 Соціальні та поведінкові науки
Освітньо-професійний ступінь Фаховий молодший бакалавр
Кваліфікація Фаховий молодший бакалавр з економіки підприємства
Термін навчання

на базі 9 класів: 2 роки 10 місяців

на базі 11 класів: 1 рік 10 місяців

Форма навчання денна
Форма фінансування навчання кошти Державного бюджету України
кошти фізичних або юридичних осіб

Фаховий молодший бакалавр з економіки готується для планово-економічної, планово-диспетчерської, організаційно-управлінської та консультаційної діяльності на підприємствах різних форм власності та видів діяльності.

Фаховий молодший бакалавр з економіки після закінчення може працювати:

 1. Економістом планового відділу.
 2. Диспетчером виробництва.
 3. Техніком з планування.
 4. Техніком з підготовки виробництва.
 5. Техніком з праці.
 6. Техніком з нормування праці.
 7. Хронометражистом.
 8. Помічником керівника підприємства (організації)
 9. Організатором діловодства (з економічної діяльності)
 10. Інспектором з цін.

Фаховий молодший бакалавр з економіки бере участь:

 • у підготовці перспективних і річних планів підприємств;
 • у техніко-економічному обґрунтуванні освоєння нових видів продукції, техніки, прогресивних технологій, механізації й автоматизації виробничих процесів;
 • у розробці техніко-економічних нормативів матеріальних і трудових затрат для визначення собівартості продукції, планово-розрахункових цін на основні види сировини, матеріалів, палива та енергії, складанні калькуляції товарної продукції та проєктів цін на неї, періодичної звітності;
 • у веденні обліку виконаних підприємством планових завдань;
 • у здійснені комплексного економічного аналізу господарської діяльності підприємства і його підрозділів.