Ліцензування та акредитація

Ліцензійна справа — титульна сторінка
Відомості про кількісні та якісні показники кадрового забезпечення
Письмове забов’язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель
Відомості про навчально-методичне забезпечення
Відомості про матеріально-технічне забезпечення

Копії установчих документів

Положення про Жовтоводський промисловий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Статут Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара
Витяг з єдиного державного реєстру
Акт санітарно-гігієнічного обстеження об’єкту
Ліцензія на середню освіту
Сертифікат про акредитацію спеціальності БЕБС
Сертифікат про акредитацію спеціальності МЕЕП
Сертифікат про акредитацію спеціальності ЕП
Сертифікат про акредитацію спеціальності ТОМВ
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності
Державний акт на право постійного користування землею
Наказ «Про закріплення майна за ДНУ ім.Олеся Гончара»