Вибіркові дисципліни

Силабуси БЕБС

Академічна доброчесність та стандартизація в науковій та технічній документації
Інтер'єр і дизайн
Технологія виготовлення бетонних та залізобетонних конструкцій


Силабуси ЕП

Ділова комунікація
Електронна комерція та цифровий маркетинг
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Онлайн-бізнес - облік і оподаткування
Основи менеджменту та маркетингу
Основи підприємсива і управліноської діяльності
Основи фінансової грамотності
Планування та організація діяльності підприємств
Політологія
Психологія менеджменту та основи ментального здоров'я
Соціологія
Страхова підприємницька діяльність


Силабуси МЕЕП

Джерела автономного, резервного та гарантованого живлення
Інноваційні теплові та електричні джерела енергії
Комп'ютерне управління енергетичними систами
Моделювання та друк тривимірних об'єктів на 3D принтері
Основи цифрового керування та програмування мікроконтролерів


Каталог вибіркових дисциплін