Загальна інформація про коледж

Правові підстави діяльності

Правовими підставами діяльності коледжу є Статут Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, затверджений наказом МОНУ від 11.07.2017 року №1004, Положення про Жовтоводський промисловий фаховий коледж ДНУ, розроблене на підставі вищеназваного Статуту та затверджене наказом першого проректора ДНУ від 23 березня 2020 року № 67.

Коледж є структурним підрозділом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, як юридична особа не виступає, але має свою гербову печатку, штамп та банківський рахунок. Форма власності – державна. Мова викладання — українська. Станом на 01.12.2021 року в коледжі навчається 213 студентів.

Освітню діяльність в даний час коледж здійснює на підставі Ліцензії Міністерства освіти і науки, виданої Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара.

http://www.dnu.dp.ua/docs/license/Licenziya_DNU_284-vo-21_30_03_2021.pdf

Коледж пройшов повторну акредитацію за I (першим) рівнем  і має сертифікати про акредитацію спеціальностей, за якими здійснюється підготовка:

№ п/п

Спеціальність

Серія та № сертифіката

Термін дії сертифіката

1

 051 — Економіка

УД

№04010604

01.07.2026

2

 133 – Галузеве машинобудування

УД

№04010605

01.07.2026

3

 141 — Електротехніка, електроенергетика
та електромеханіка

УД

№04010606

01.07.2026

4

  192- Будівництво  та  цивільна інженерія

УД

№04010607

01.07.2026

 

Матеріальна база:

Площа земельної ділянки – 1,644 га;

Кількість навчальних корпусів – 2;

Загальна площа навчальних корпусів – 7686 м2:

аудиторій – 22,  лабораторій – 11, бібліотека – 1 з читальною залою –  на 60 посадкових місць, фонд бібліотеки – близько 80 тис. екземплярів,

кількість комп’ютерних класів – 2, спортивна та тренажерна зали,

актова та конференцзали, майстерні – 3.

Загальна площа — 2317 м2, кількість місць – 216.

 

Кадрове забезпечення навчального процесу

п/п

Показники

Кількість

1

Загальна кількість викладачів, чол.

28

    з них:  штатні —

27

                сумісники —

1

2

Кваліфікаційний склад викладачів:
Викладачі-методисти

6

Старші викладачі

Викладачі вищої категорії

25

Спеціалісти І кваліфікаційної категорії

2

Спеціалісти ІІ кваліфікаційної категорії

 

1

 

 Місце розташування коледжу, телефони

Жовтоводський промисловий фаховий коледж ДНУ імені Олеся Гончара розташований:

Адреса:

м. Жовті Води Дніпропетровської області, бульвар Свободи, 35

Поштовий індекс   52200

Контактні телефони:

Приймальня директора  (068) 325-10-30

Заступник директора з навчально-виховної роботи  (066) — 636-31-20

Електронна пошта : gvpt@ua.fm