ЖВПФК

Регіональна олімпіада з електротехнічних дисциплін в м. Кривий Ріг

ІІ етап Олімпіади з електротехніки (далі – Олімпіада) проводиться між студентами ІІ курсу Північного регіону м. Кривий Ріг (Гірничо-електромеханічний коледж ДВНЗ «КНУ», Індустріальний коледж ДВНЗ КНУ, Автотранспортний коледж ДВНЗ «КНУ», Жовтоводський промисловий коледж ДНУ ім. О. Гончара)  в Індустріальному коледжі ДВНЗ КНУ  відповідно до Наказу про проведення Всеукраїнської студентської олімпіади, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 06.12.2017 № 1572 з  метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, пошуку обдарованої студентської молоді, стимулювання їх творчої праці.

Олімпіада студентів проводиться для подальшого вдосконалення майстерності студентів, закріплення і поглиблення знань і умінь, отриманих в процесі теоретичного і практичного навчання, стимулювання творчого зростання, підвищення престижу освітнього закладу, виявлення найбільш обдарованих і талановитих студентів. Олімпіада спрямована на демонстрацію рівня теоретичної, практичної та професійної підготовки студентів; професійних умінь, застосування сучасних технологій в тому числі інформаційно-комунікаційних, а також вдосконалення навчальної та позанавчальної роботи зі студентами.

Завдання олімпіади:

―    Підвищення інтересу до електротехніки;

―    Формування основ технічної грамотності;

―    Удосконалення навичок самостійної роботи і розвитку професійного мислення;

―    Розвиток відповідальності, самостійності та підвищення ефективності професійної діяльності.

4 травня в м. Кривий Ріг на базі Індустріального коледжу ДВНЗ «КНУ» відбулася олімпіада,  в якій взяли участь студенти групи МЕЕП-16  Задорожній Андрій  та  Микитась Даніїл.

 

 

 

 

 

Голова регіонального методичного об’єднання Гмиряк Галина Леонідівна ознайомила учасників з конкурсними завдання та правилами проведення олімпіади

 

 

 

 

 

Олімпіадні завдання з дисциплін «Електротехніка», «Електротехніка та електричні вимірювання», «Електротехніка в будівництві»,  «Електротехніка та електроніка», «Теоретичні основи електротехніки» включали:

―    рішення задач по розрахунку електричних кіл постійного струму;

―    тестування з розділу «Електричні кола постійного струму»;

―    виконання практичного завдання по складанню електричного кола змінного стуму та відповіді на контрольні питання

Перший тур — вміння вирішувати електротехнічні завдання. Кожному учаснику олімпіади видається варіант із завданням.

При вирішенні завдання необхідно виконати розрахунки, привести схеми еквівалентних перетворень.

 

 

 

 

 

Робота оформлюється на  аркушах А4(аркуші с завданням), на яких стоїть печатка коледжу, синьою пастою, електричні схеми повинні  виконуватися  із застосуванням креслярських інструментів і олівцем з урахуванням усіх вимог Державного стандарту.

На титульному аркуші  роботи  підписується  дата проведення олімпіади (у штампі), а також шифр, який отримав студент.

Правильно виконаним завданням, вважається завдання, виконане відповідно із правил методики розрахунків та вірних математичних результатах з текстовим поясненням розрахунків.

 

 

 

 

 

За кожну правильну відповідь присуджується 4 бали. Нуль балів присуджується за неправильну відповідь або відсутність відповіді. Завдання виконується письмово, здається на перевірку журі. Максимальна кількість балів за перший тур -60. Час проведення першого туру – 1 година 30  хвилин

Другий тур спрямований на контроль теоретичних знань з електротехніки. Другий тур проводиться в кабінеті інформатики на комп’ютері. За правильну відповідь присуджується 1 бал.

Максимальна кількість балів в запропонованому варіанті за другий тур -20. Час проведення другого туру — 30 хвилин

В третьому турі перевіряється вміння збирати електричні кола постійного струму. Третій тур олімпіади проводиться в лабораторії електротехніки. Для проведення цього туру заздалегідь повинні бути підготовлені лабораторні стенди, вимірювальні прилади і з’єднувальні дроти. Зазначене обладнання має бути в справному стані. Зразок схеми для складання електричного кола стверджує журі.

При виконанні практичного завдання враховуються правильна збірка і час, витрачений на складання електричного кола, відповіді на контрольні запитання. Учаснику, який зібрав схему першим і правильно, присуджується 10 балів. Учаснику, який зібрав схему другим і правильно, присуджується 9 балів. Учаснику, який зібрав схему третім і правильно, присуджується 8 балів і так далі. За кожну допущену помилку при складанні схеми знімається один бал. Максимальна кількість балів за третій тур — 20. Час проведення другого туру — 30 хвилин.

Максимальна кількість балів за виконання всіх завдань- 100.

Олімпіада проводиться в індивідуальному заліку. Кількість учасників олімпіади – три студента з коледжу. Залік проводиться по 5 учасниках, що найбільш успішно виконали завдання. Переможцями (1 місце) і призерами (2 і 3 місце) олімпіади вважаються студенти, що набрали найбільшу кількість балів за виконані завдання всіх турів, але не менш 50% від загальної кількості балів.

Переможці ІI етапу змагань затверджуються наказом директора та нагороджуються  дипломами за I, II, ІІІ місця відповідно.

Хоча в  цьому році студенти нашого начального закладу не зайняли призового місця, як в попередні роки, але отримали досвід, натхнення та прагнення до перемоги. Тому в наступному році студенти із нашого коледжу готові взяти участь і обов’язково перемогти в регіональній олімпіаді з електротехнічних дисциплін в м. Кривий Ріг.