ЖВПФК

Нормативно-правові підстави діяльності ЖВПК

Нормативно-правові підстави діяльності ЖВПК

Правовими підставами діяльності коледжу є Статут Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, затверджений наказом МОНУ від 11.07.2017 року №1004, Положення про Жовтоводський промисловий коледж ДНУ, розроблене на підставі вищеназваного Статуту та затверджене наказом ректора ДНУ від 21 серпня 2017 року № 211.

Коледж є структурним підрозділом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, як юридична особа не виступає, але має свою гербову печатку, штамп та банківський рахунок. Форма власності – державна.

Освітню діяльність в даний час коледж здійснює на підставі Ліцензії Міністерства освіти і науки України, виданої Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара.

https://www.dnu.dp.ua/docs/license/Licenziya_DNU_284-vo-21_30_03_2021.pdf

Коледж пройшов повторну акредитацію за I (першим) рівнем  і має сертифікати про акредитацію спеціальностей, за якими здійснюється підготовка:

№ п/п

Спеціальність

Серія та № сертифіката

Термін дії сертифіката

1

 051 — Економіка

УД

№04010604

01.07.2026

2

 133 – Галузеве машинобудування

УД

№04010605

01.07.2026

3

 141- Електротехніка, електроенергетика та електромеханіка

УД

№04010606

01.07.2026

4

 192 — Будівництво  та  цивільна інженерія

УД

№04010607

01.07.2026

 

Коледж здійснює прийом на 1 курс для підготовки фахівців кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на базі базової загальної середньої освіти з наступних спеціальностей: