Навчальні плани 2020


БЕБС 2020  Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста
Галузь знань : 19 АРХІТЕКТУРА ТА БУДІВНИЦТВО
Спеціальність: 192 БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ
Освтньо-професійна програма (спеціалізація): Будівництво та експлуатація будівель і споруд


ЕП 2020 Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста
Галузь знань: 05 СОЦІАЛЬНІ ТА ПОВЕДІНКОВІ НАУКИ
Спеціальність: 051 ЕКОНОМІКА
Освтньо-професійна програма (спеціалізація): Економіка підприємства


МЕЕП_2020 навчальний план підготовки молодшого спеціаліста
Галузь знань: 14 ЕЛЕКТРИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність: 141 ЕЛЕКТРОЕНЕРГНТИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА
Освтньо-професійна програма (спеціалізація): Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд


ТОМВ_2020 Навчальний план підготовки молодшого спеціаліста
Галузь знань: 13 МЕХАНІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ
Спеціальність: 133 ГАЛУЗЕВЕ МАШИНОБУДУВАННЯ
Освтньо-професійна програма (спеціалізація): Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях