ЖВПФК

Конференція викладачів коледжу

Конференція викладачів коледжу

Нова ситуація, що склалася в умовах модернізації освітньої галузі, вимагає суттєвих змін змісту і напрямків роботи педагогічних колективів вищих навчальних закладів I-II рівня акредитації. Одним із шляхів забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців є впровадження в навчальний процес сучасних освітніх технологій, а також підвищення педагогічної майстерності викладачів. Керівництво промислового коледжу створює необхідні умови для творчого пошуку,  самовдосконалення, підвищення професійної компетентності викладачів. Одною з традиційних форм методичної роботи стали науково-педагогічні конференції, які щорічно в січні проводяться на базі навчально-методичного кабінету коледжу. Так, 30 січня 2017 року відбулася конференція на тему: «Інтерактивні технології навчання як засіб формування інтересу до навчання та шлях підготовки кваліфікованого фахівця».

З доповіддю про актуальність впровадження інтерактивних технологій в навчальний процес виступила зав. навчально-методичного кабінету Степаненко Н.М. Своїм багатим досвідом із впровадження нових форм роботи поділились з колегами досвідчені викладачі:

Філь Л.І., викладач математики, презентувала ігрову методику;

Савенко О.Д., викладач української мови та літератури, зацікавила технологією «переверненого навчання»;

Шавлай С.В., викладач комп’ютерної техніки, доповів про застосування інформаційно-комунікативних технологій;

Нор В.М., викладач охорони праці, розповів про проведення викладачами електротехнічного циклу інтегрованих занять на виробництві.

Підтримали старших колег молоді викладачі:

Морозова Ж.О., викладач економічних дисциплін, у своєму виступі наголосила на необхідності міжциклової та міждисциплінарної інтеграції;

Коваль Ю.Г., викладач української мови та літератури, поділилась досвідом із застосування проектної технології.

Конференція організована в рамках Школи підвищення педагогічної майстерності, що створена і працює в коледжі, завданням якої є допомогти викладачам опанувати новітні освітні технології та підвищити рівень професіоналізму. Все це сприятиме покращенню навчально-виховної роботи в коледжі, головною метою якої є підготовка висококваліфікованих фахівців.