ЖВПФК

Історична довідка про Жовтоводський промисловий коледж

Історична довідка про Жовтоводський промисловий коледж

Інформація про навчальний заклад

Жовті Води називають містом козацької і шахтарської слави.

У далекому XVII столітті козаки під проводом Богдана Хмельницького виборювали на цій землі свободу і незалежність. Місто отримало свою назву на честь перемоги українського народу на Жовтих Водах. Наприкінці XIX століття тут знаходять залізну руду, а на початку 50-х років XX століття починається розробка уранової руди. Для подальшого розвитку ядерного потенціалу країни було прийнято рішення про створення Східного гірничо-збагачувального комбінату, підприємства, з яким тісно пов’язана історія найстарішого в місті вищого навчального закладу – Жовтоводського промислового коледжу. На комбінаті працювало багато практиків, які не мали спеціальної освіти. Тому відповідно до наказу №692 Міністерства середнього машинобудування СРСР у 1954 році було засновано вечірній гірничий технікум, в якому працівники Східного ГЗК отримували необхідні теоретичні знання, кваліфікацію та документи про освіту.

Першим директором навчального закладу, який мав назву – філія Середньоазіатського політехнікуму, було призначено колишнього фронтовика Брутка Віктора Григоровича.

У 1965 році відповідно до наказу №88 Міністерства середнього машинобудування навчальний заклад перейменовано на Дніпропетровський політехнікум УРСР.

1971 року технікум був реорганізований у навчальний заклад з денною та вечірньою формами навчання. Відкрились нові спеціальності.

У 1978 році – нове ім’я: за відповідним наказом галузевого Міністерства технікум дістав назву – Жовтоводський промисловий технікум.

Роки становлення денного відділення, зміцнення навчально-матеріальної бази, будівництво нового навчального корпусу, формування високопрофесійного педагогічного колективу пов’язано з ім’ям Окулова Олександра Івановича, який очолював технікум з 1971 року майже чверть століття.

Нова сторінка в історії навчального закладу відкрилась у 1997 році, коли відповідно до наказу Міністерства освіти України №218 від 20 червня 1997 року технікум як структурний підрозділ увійшов до складу Дніпропетровського державного університету, який став базовим вищим навчальним закладом. У результаті реорганізації та взаємної інтеграції відкрились нові можливості для поліпшення якості підготовки спеціалістів. Тісна співпраця з кафедрами університету, факультетом підвищення кваліфікації Інституту післядипломної освіти ДНУ сприяла зростанню педагогічної майстерності викладачів коледжу.

2008 року відбулося ще одне перейменування навчального закладу. Згідно з наказом №945 від 26 червня 2008 року технікум отримав нове ім’я – Жовтоводський промисловий коледж Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 27.02.2017 року за №314 «Про перейменування Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара та його структурних підрозділів» коледж перейменовано у Жовтоводський промисловий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.

Впродовж 63 років змінювались назви, відкривались нові спеціальності, відділення, змінилось ціле покоління викладачів та співробітників.

За роки існування навчальний заклад підготував для народного господарства країни 7,5 тисяч спеціалістів за 13 напрямами.

Сьогодні в коледжі навчаються внуки перших випускників та діти випускників різних років. В музеї історії коледжу ведеться літопис студентських династій.

На сучасному етапі розвитку коледж пройшов акредитацію та отримав ліцензії для надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти з 4-х спеціальностей:

  • Економіка
  • Галузеве машинобудування
  • Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
  • Будівництво та цивільна інженерія

Для проведення повноцінного навчально-виховного процесу коледж має розвинуту навчально-матеріальну базу: 19 кабінетів, 10 спеціалізованих лабораторій, 3 навчально-виробничі майстерні, 2 комп’ютерні класи, актову, спортивну, конференційну зали. Бібліотека коледжу укомплектована сучасною навчальною, науково-методичною та художньою літературою. Методичну роботу викладачів коледжу координує навчально-методичний кабінет, на базі якого щорічно проводяться науково-практичні конференції, круглі столи, заняття в школі педмайстерності, організовуються виставки методичних розробок, здійснюється обмін передовим педагогічним досвідом.

 

Безумовно, запорукою якості підготовки фахівців є кадровий потенціал педагогічного колективу.

Навчально-виховний процес у коледжі забезпечують 33 викладачі, з них:

  • 3 – нагороджені знаком «Відмінник освіти України»;
  • 5 – удостоєні педагогічного звання «викладач-методист»;
  • 3 – мають звання «старший викладач»;
  • 23 – атестовані на вищу кваліфікаційну категорію;
  • 7 випускників Дніпропетровського національного університету різних років працюють в коледжі викладачами.

Головні завдання педагогічного колективу базуються на принципах високого професіоналізму, компетентності, сучасних інновацій. Вони реалізуються через роботу циклових комісій – методичних об’єднань викладачів споріднених дисциплін.

З метою формування інтересу до обраної професії циклові комісії проводять тематичні тижні спеціальностей, конкурси професійної майстерності «Кращий токар», «Кращий електрик», предметні олімпіади, конференції. Студенти беруть активну участь у регіональних і обласних олімпіадах, різноманітних конкурсах, науково-дослідницькій роботі. Неодноразово студенти коледжу посідали призові місця у Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності за професією «токар».

 

Велика увага приділяється вивченню української мови. Щороку проводяться тижні української писемності, свято мови, літературно-мистецька акція «Шевченківський березень», конкурси читців та зустрічі з письменниками.

Студенти коледжу – постійні учасники регіональних та обласних етапів Міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика, Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка, щороку долучаються до участі у Всеукраїнському конкурсі з українознавства «Патріот».

 

Колектив навчального закладу пишається спортивними досягненнями своїх вихованців. Уже не одне десятиліття спортсмени коледжу перемагають у міських змаганнях і утримують лідерство в спартакіадах навчальних закладів м. Жовті Води.

У коледжі налагоджена тісна співпраця студентського і педагогічного колективів, яка спрямована на те, щоб крім аудиторно-навчальної форми діяльності студенти проходили школу громадянського становлення.

Педагогічний колектив пишається своїми випускниками, які сьогодні захищають Україну в зоні АТО, є волонтерами, а також Героями Соціалістичної праці, кавалерами орденів «Знак Пошани», Трудового Червоного Прапора, заслуженими будівельниками і директорами підприємств, кандидатами технічних наук і викладачами вищих навчальних закладів, провідними конструкторами і успішними бізнесменами.

Історія коледжу є предметом гордості усіх, хто в ньому працював і працює. Даниною глибокої подяки тим, хто збагачував його славу, створював традиції та закладав фундамент на майбутнє є прагнення колективу готувати висококваліфікованих спеціалістів, здатних бути готовими до активної професійної та соціальної діяльності.

Пишаємося минулим і упевнено рухаємось у завтрашній день.