Циклова комісія гуманітарних дисциплін


Шокотько Олена Григорівна

Посада: голова циклової комісії, викладач.

Дніпропетровський державний університет, 1993 р., «Історія», викладач історії і суспільствознавства.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Педагогічне звання: «викладач-методист».

Викладає предмети:

Історія України
Всесвітня історія
Культурологія


Лягов Олександр Володимирович

Посада: викладач.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури та спорту, 1992 р., «Фізична культура», вчитель фізичної культури.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Викладає предмети:

Фізична культура
Захист України


Савенко  Ольга Дмитрівна

Посада: викладач.

Дніпропетровський державний університет, 1978 р., «Українська мова та література», вчитель української мови та літератури.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Педагогічне звання: «викладач-методист».

Викладає предмети:

Українська мова
Українська література
Українська мова (за професійним спрямуванням)


Собяніна Анна Олегівна

Посада: викладач.

Криворізький державний педагогічний університет, 2008 р., «Педагогіка і методика середньої освіти. Мова та література (англійська)», вчитель мови (англійської) та зарубіжної літератури.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст першої категорії».

Викладає предмети:

Іноземна мова
Іноземна мова (за професійним спрямуванням)


Степаненко Наталя Миколаївна

Посада: завідувач навчально-методичним кабінетом, викладач.

Кіровоградський державний педагогічний інститут, 1980 р., «Російська мова і література», вчитель російської мови і літератури.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Педагогічне звання: «викладач-методист».

Викладає предмети:

Зарубіжна література
Українська мова професійного спрямування


Грицайов Сергій Сергійович

Посада: керівник фізичного виховання, викладач.

Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка, 2006 р., «Теорія та методики фізичного виховання», вчитель фізичної культури та виховання.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Викладає предмети:

Фізична культура

 


Сьогодні професійна освіта націлена на підготовку нового, сучасного типу фахівця-професіонала, який уміє глобально мислити, відрізняється енциклопедичністю знань, схильністю до творчої роботи, створенням  систем від дослідження і конструювання до розробки технологій,  до підприємницької діяльності, здатністю до саморозвитку та саморегуляції. В реальній практиці така професіоналізація освіти досягається як через освоєння фундаментальних наук, так і у процесі оволодіння блоком гуманітарних дисциплін, які включають в себе розвиток світоглядних позицій, ідейних переконань, ціннісних орієнтирів, формування культурної  людини, що знає історію та традиції свого народу; вміє працювати в колективі; може реалізовувати свої творчі здібності. Гуманітарні знання допомагають майбутньому фахівцю стати професіоналом-творцем, а не тільки виконавцем. Тому однією з суттєвих та актуальних проблем передвищої фахової освіти сьогодні є: одночасно з високоякісною спеціальною фаховою підготовкою, надати студентам якісну гуманітарну підготовку. Саме тому викладачі циклової комісії гуманітарних дисциплін успішно працюють над створенням моделі випускника коледжу, який зможе самостійно здобувати знання, аргументувати свої думки, застосовувати в практичній діяльності знання, здобуті під час навчання в коледжі.

Методична проблема циклової комісії гуманітарних дисциплін: «Підготовка конкурентоспроможної, розвиненої, цілеспрямованої особистості до майбутньої професійної діяльності».

Педагогічне кредо: «Навчити студента не  лише слухати, а й чути; не лише дивитися, а й бачити; не лише знати, а й розуміти».

Життєве кредо: «Мети досягає той, хто її прагне».

Основне завдання, над яким працює комісія,це формування висококваліфікованого фахового молодшого бакалавра з належним рівнем знань, загальнолюдської культури, толерантності, творчої та всебічно розвиненої, свідомої особистості, справжнього патріота України.

Основними напрямками роботи циклової комісії є:

  • впровадження інноваційних технологій навчання та форм організації освітнього процесу, які максимально відповідають вимогам часу;
  • впровадження технологій активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідної роботи викладачів та студентів;
  • робота з обдарованими студентами, розвиток їхнього інтелекту та зацікавленості;
  • індивідуалізація навчальної діяльності з урахуванням здібностей та психологічних особливостей студентів;
  • удосконалення виховної роботи, з урахуванням інтеграційних процесів у суспільстві та національної складової світогляду, формування особистості шляхом патріотичного виховання; виховування у студентів любові до рідної мови, поваги до культури і традицій свого народу;
  • сприяння у здобутті комунікативних навичок, тобто здатності працювати у різноманітних групах, виконуючи всілякі соціальні ролі (лідера, виконавця, посередника, тощо);
  • прищеплення студентам уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати необхідну інформацію, вміти її аналізувати з різних точок зору, висувати різні гіпотези, уміти робити висновки;
  • підвищення рівня кваліфікації та педагогічної майстерності викладачів.

Циклова комісія гуманітарних дисциплін є невід’ємною та органічною складовою навчального закладу. Адже випускники, окрім дипломів молодшого спеціаліста та фахового молодшого бакалавра, отримують ще й атестати про повну загальну середню освіту, завдяки чому мають можливість вступати до закладів вищої освіти. Тому важливим напрямком роботи циклової комісії є:

  • належна підготовка студентів другого курсу всіх спеціальностей до складання державної підсумкової атестації з дисциплін загальноосвітньої підготовки у формі зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО).

Викладачі циклової комісії ставлять перед собою мету сприяти становленню морально свідомої і фізично здорової, внутрішньо багатої, культурної людини з широким світобаченням, всебічно освіченого фахівця. Для цього вони використовують різноманітні форми роботи  як на заняттях, так і в позааудиторній роботі, включаючи підготовку студентів до конкурсів, оглядів, олімпіад з різних дисциплін, регіональних конференцій, на яких вони неодноразово здобували високі нагороди.

Педагоги беруть активну участь у підготовці студентської молоді до міських, регіональних, обласних та всеукраїнських конкурсів і предметних олімпіад, Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика, конкурсів до Дня української писемності та мови, Міжнародного дня рідної мови, а також культурно-просвітницьких заходів та акцій міста.

Професіоналізм та креативність викладацького складу комісії, наявність належного методичного забезпечення дозволяє якісно реалізувати навчальний процес відповідно до вимог сучасної освіти.