Циклова комісія будівельних дисциплін


Кремезна Ольга Михайлівна

Посада: голова циклової комісії, викладач

Алма-Атинський архітектурно-будівельний інститут, 1985 р., «Промислове і цивільне будівництво», інженер-будівельник

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Викладає предмети:

Будівельне матеріалознавство
Основи розрахунку будівельних конструкцій
Будівельна техніка
Технологія ремонтно-будівельних робіт
Інтер’єр і дизайн


Атасій Світлана Анатоліївна

Посада: викладач

Криворізький гірничорудний інститут, 1986 р., «Промислове та цивільне будівництво», інженер-будівельник.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».

Викладає предмети:

Метрологія і стандартизації
Технологія і організація будівельного виробництва
Інженерна геодезія
Санітарно-технічне обладнання будівель
Вступ до будівельної справи


Сікора Катерина Іванівна

Посада: завідувач відділенням, викладач

Криворізький гірничорудний інститут, 1990 р., «Промислове та цивільне будівництво», інженер-будівельник.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії»

Викладає предмети:

Будівельні конструкції
Будівельна механіка
Теоретична механіка
Опір матеріалів


Данилейченко Наталія Миколаївна

     Посада:  викладач

Харківський державний університет,1980 р.,
«Фізика», викладач фізики.

Кваліфікаційна категорія: «спеціаліст вищої категорії».
Педагогічне звання: «викладач-методист».

Викладає предмети:

Фізика
Астрономія

 

Мета циклової комісії будівельних дисциплін — це вдосконалення якісного навчально-методичного забезпечення дисциплін професійного та практичного циклу.

Пріоритетне завдання роботи нашої циклової комісії – підвищення успішності студентів та поліпшення якості підготовки висококваліфікованих фахівців – техніків-будівельників, здатних вирішувати питання виробничої діяльності в будівельних організаціях та їх підрозділах різних галузей народного господарства, незалежно від форм власності.

         Завдання викладачів циклової комісії:

  • готувати кваліфікованих фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», що мають теоретичні знання та практичні навички відповідно до вимог ОПП та ОКХ;
  • поєднувати теорiю i практику;
  • передавати студентам необхiдний обсяг знань i вмінь;
  • навчити їх систематично працювати над собою, вмiло користуватися набутими знаннями в ринковій економіці;
  • готовнiсть студентів приймати нестандартнi рішення з особистою вiдповiдальнiстю за справу.

Одним з основних завдань є удосконалення системи курсового та дипломного проектування, а саме: максимальне наближення завдань до реальних умов; виконання комплексних курсових та дипломних проектів.

         Основні цілі роботи циклової комісії :

  • створення сучасного фахівця будівельника, озброєного новітніми технологіями будівельної галузі;
  • розвиток особистісних якостей майбутнього керівника виробничого підрозділу в будівельній галузі;
  • застосування інформаційних технологій у розрахунку та проектуванню будівельних конструкцій;
  • розвиток науково-дослідного складника організації навчально-виховного процесу;
  • нові технології та методи підготовки в будівельній освіті.

Сьогодні наша комісія має сильний викладацький склад, щоб готувати нових фахівців для сучасних будівельних компаній.

Кабінети обладнані з урахуванням вимог навчальних програм та естетично оформлені. В них зосереджені необхідні стенди, плакати, прилади, комплекси навчально-методичного забезпечення що забезпечує якісну підготовку фахівців. Створено кабінет курсового та дипломного проектування, в якому зосереджено навчально-методичну та нормативну літературу необхідну для виконання курсових та дипломних проектів. Представлені зразки всіх курсових проектів, дипломного проекту по спеціальності “Будівництво та цивільна інженерія”.

Наша циклова комісія об’єднує однодумців, які мають не тільки високу професійну підготовку, але й великий творчий потенціал, який з великою радістю передаємо нашим студентам.

Щоб зробити навчання цікавим і корисним, окрім теоретичної підготовки в стінах коледжу ми пропонуємо студентам екскурсії на будівельні майданчики, заняття пошуково-дослідницькою роботою в галузі будівництва, а також засвоєння необхідних в професійній діяльності сучасних ліцензійних програмних комплексів AutoCad, ArchiCаd, «Експерт-Кошторис».

Практична підготовка спрямована на забезпечення формування у студента вмінь самостійно виконувати здебільшого типові завдання, збирати, систематизувати, аналізувати первинну інформацію як для виконання закріплених за ним посадових обов’язків, так і для потреб структурного підрозділу, де фахівець працює. У цілому робота циклової комісії спрямовується на вдосконалення проведення виробничої практики, що забезпечує процес безперервної практичної підготовки молодших спеціалістів.

Циклова комісія активно співпрацює з будівельними підприємствами м. Жовті Води, що сприяє підвищенню професійного рівня підготовки молодших спеціалістів з будівництва.

Студенти нашої спеціальності приймають участь в обласних та регіональних конкурсах і конференціях, де неодноразово займали призові місця.