ЖВПФК

«Учитель живе до тих пір,поки він вчиться, як тільки він перестає вчитися, в ньому помирає вчитель»

 

Зі знаменитими словами видатного  педагога К.Д.Ушинського не можна не погодитися.   Сучасному закладу освіти потрібні висококваліфіковані  педагоги, які володіють глибокими знаннями, шукають найефективніші шляхи і засоби навчання, здатні до роботи в нових умовах.

Одним з пріоритетних напрямів роботи педколективу коледжу  є підвищення професійного рівня педагогічних працівників через самоосвіту, самовдосконалення кожного викладача, а також шляхом організації навчання на курсах підвищення кваліфікації.

В червні 2020 року  28 викладачів коледжу  отримали можливість підвищити свою кваліфікацію навчаючись дистанційно в Навчально-методичному центрі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації Дніпровського національного університету імені О.Гончара.

Досвідчений викладач університету, доцент Лазаренко Вікторія Іванівна провела в режимі он-лайн заняття за програмою «Впровадження інтерактивних технологій  в освітній процес». Лекції супроводжувались мультимедійними презентаціями, відеороликами. Заняття були організовані з використанням сервісної програми  Discord, яка дозволила повноцінно провести і лекційні, і практичні заняття, забезпечила зворотній з’вязок.

Викладачі нашого коледжу отримали не тільки теоретичні знання, а також безцінний практичний досвід організації дистанційного навчання,що в сьогоднішніх умовах є актуальним питанням.