ЖВПФК

Розподіл випускників

Щорічно  наприкінці червня Жовтоводський промисловий фаховий коледж Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара здійснює випуск фахівців з 4-х спеціальностей:

— «Галузеве машинобудування»,

— «Будівництво та цивільна інженерія»,

— «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»,

—  «Економіка».

Цього року стіни рідної альма-матер покидають дівчата та юнаки, які вступили на навчання у 2019 та 2020 роках. Позаду в них лекції і семінари, практичні та лабораторні заняття, захист курсових проєктів, навчальні та виробничі практики.

Традиційно перед державним іспитом та захистом дипломних проєктів   здійснюється розподіл випускників на роботу. 19 червня в коледжі відбулося засідання комісії щодо сприяння працевлаштуванню молодих спеціалістів, на якому роботодавці пропонували випускникам 2023 року місця роботи на підприємствах міста та за його межами. Як зазвичай, більшість здобувачів освіти випускних груп планують продовжити навчання у вищих навчальних закладах України за скороченою програмою. І все ж таки частина випускників погодилася з пропозиціями роботодавців і після отримання диплому та посвідчення про присвоєння розряду з робітничої професії зможуть приступити до роботи на підприємствах. А тим часом в коледжі повним ходом йде вступна кампанія — працює приймальна комісія, яка забезпечує всі умови для вступу на навчання в наш заклад фахової передвищої освіти нового покоління майбутніх фахівців. На зміну тим випускникам 2023 року, що отримають у червні дипломи молодших спеціалістів та фахових молодших бакалаврів, прийде нове покоління здобувачів освіти, яких коледж підготує для потреб сучасного ринку праці.