ЖВПФК

Перелік показників оцінювання навчальних досягнень студентів

СХВАЛЕНО

Рішенням педагогічної ради

від  «_18_» _грудня_  2019 року

Протокол № __3____

Голова педради

________________ В.Г Кочерга

 

 

Перелік

показників оцінювання навчальних досягнень

студентів коледжу, які входять до розрахунку рейтингового балу

для призначення академічних стипендій

 

  1. Екзаменаційні оцінки з нормативних дисциплін та дисциплін за вибором навчального закладу (вибіркові дисципліни).
  2. Оцінки за диференційовані заліки.
  3. Семестрові оцінки з предметів, де не передбачений диференційований залік.
  4. Оцінки захисту курсових робіт (проектів).
  5. Оцінки захисту звітів з виробничої практики чи оцінки за проходження навчальної практики.