ЖВПФК

Навчаючи — навчаємося самі

Стрімкий розвиток сучасного суспільства вимагає від справжнього вчителя йти в ногу з часом, знати інноваційні методики, вміти використовувати новітні інформаційно-комунікаційні технології, постійно розвивати свої компетентності.

Більшість викладачів коледжу є фахівцями у своїй галузі. Про це свідчить якісний склад педагогічного колективу нашого закладу освіти: 24 викладача  з 27-ми (майже 90 %) мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» (з них — троє педагогічне звання «викладач — методист», один — звання «старший викладач»). Але наскільки б не були глибокими  знання педагогів  в тій чи іншій галузі, для того, щоб навчити здобувачів освіти, долучити їх до вивчення дисциплін з обраної спеціальності, підготувати висококваліфікованих фахівців необхідно самім педагогам постійно підвищувати свій професійний рівень.

«Docendo discimus» — «Навчаючи – навчаємося самі». Під таким гаслом пройшли навчання викладачів коледжу в жовтні 2023 року  на курсах підвищення кваліфікації на базі Навчально-методичного центру післядипломної освіти, підвищення кваліфікації та до університетської підготовки Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара.  Всі педагогічні працівники Жовтоводського промислового фахового коледжу ДНУ   здійснили підвищення кваліфікації  за програмою «Навички сучасної української мови та психологічна збалансованість в діловому середовищі». Слухачі курсів покращили свої мовленнєві компетенції з української мови та отримали додаткову інформацію з питань психології. Сьогодні такі знання і компетентності є на часі. Завдяки  вмілому керівництву процесом дистанційного навчання на курсах директора НМЦ ДНУ  Приходько Ольги Миколаївни заняття пройшли успішно. Викладачі університету Кисільова Євгенія Анатоліївна та Величко Рената Валеріївна на високому науково-теоретичному рівні провели лекційні і практичні заняття. За результатами навчання кожен із слухачів курсів підвищення кваліфікації  отримав сертифікат міжнародного зразку.