ЖВПК

Нормативно-правові підстави діяльності ЖВПК

Нормативно-правові підстави діяльності ЖВПК

Правовими підставами діяльності коледжу є Статут Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, затверджений наказом МОНУ від 11.07.2017 року №1004, Положення про Жовтоводський промисловий коледж ДНУ, розроблене на підставі вищеназваного Статуту та затверджене наказом ректора ДНУ від 21 серпня 2017 року № 211.

Коледж є структурним підрозділом Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара, як юридична особа не виступає, але має свою гербову печатку, штамп та банківський рахунок. Форма власності – державна.

Освітню діяльність в даний час коледж здійснює на підставі Ліцензії Міністерства освіти і науки України, виданої Дніпровському національному університету імені Олеся Гончара.

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-diyalnosti/2018/02/14/1/natsionunivergonchara1.pdf

Коледж пройшов повторну акредитацію за I (першим) рівнем  і має сертифікати про акредитацію спеціальностей, за якими здійснюється підготовка:

№ п/п

Спеціальність

Серія та № сертифіката

Термін дії сертифіката

1

5.03050401 — Економіка  підприємства

УД

№04000191

01.07.2026

2

5.05050302 – Технологія обробки  матеріалів на верстатах  і  автоматичних  лініях

УД

№04000192

01.07.2026

3

5.05070104 — Монтаж  і  експлуатація електро-устаткування  підприємств  і  цивільних  споруд

УД

№04000193

01.07.2026

4

5.06010101 — Будівництво  та  експлуатація  будівель  і  споруд

УД

№04000194

01.07.2026

 

Коледж здійснює прийом на 1 курс для підготовки фахівців кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» на базі базової загальної середньої освіти з наступних спеціальностей:error: Content is protected !!