Строки прийому заяв і документів

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

 • прийом заяв та документів, визначених розділом VII цих Правил, починається 30 червня та закінчується 13 липня о 18:00 год;
 • вступні іспити та співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 23 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, визначені пунктом 1 розділу XІ цих Правил, до 12:00 год 27 липня;
 • зарахування вступників відбувається:

за державним або регіональним замовленням — не пізніше 18:00 год 29 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб — не пізніше 31 липня, додаткове зарахування не пізніше 31 серпня;

 • переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться не пізніше 06 серпня.
 1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;
 • прийом заяв та документів розпочинається 13 липня;
 • прийом заяв та документів закінчується:

о  18:00 год 22 липня — для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів;

о 18:00 год 01 серпня — для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

 • вступні іспити проводяться з 23 до 28 липня;
 • співбесіди проводяться з 23 до 25 липня;
 • списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год 03 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 год 04 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 05 серпня. Зараховані особи впродовж 05 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 03 серпня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 год 07 серпня;
 • зарахування вступників відбувається:

за державним (регіональним) замовленням — не пізніше 12:00 год 08 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб — не пізніше 12:00 год 17 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 30 вересня);

 • переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться не пізніше 20 серпня.
 1. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників, крім вказаних у п.1 та 2 цього розділу, строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання є наступними:

 

Початок прийому заяв та документів 01 липня 2020 року
Закінчення прийому заяв та документів о 18.00 годині

22 липня 2020 року

Строки проведення коледжем вступних випробувань та фахових вступних випробувань 23 – 28 липня

2020 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12.00 години

03 серпня 2020 року

Термін виконання вимог до зарахування не пізніше 12.00 години

07 серпня 2020 року

Терміни зарахування вступників за державним замовленням – не пізніше 12.00 години   08 серпня 2020 року;

за кошти фізичних та юридичних осіб –  не пізніше  12.00 годин

17 серпня 2020 року

додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб –

не пізніше 15 вересня 2020 року

 1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

 

Період роботи Дні тижня Години
30.06.2020 р. — 12.07.2020 р. Щоденно 830 – 1630 без перерви
13.07.2020 р. Понеділок 830 – 1800 без перерви
14.07. – 21.07.2020 р. Щоденно 830 – 1630 без перерви
22.07.2020 р. Середа 830 – 1800 без перерви
23.07. – 31.07.2020 р. Щоденно 830 – 1630 без перерви
01.08.2020 р Субота 830 – 1800 без перерви
02.08.2020 р. Неділя вихідний
03.08.2020 р. Понеділок 830 – 1630 без перерви
04.08.2020 р. Вівторок 830 – 1800 без перерви
05.08.2020 р. — 30.08.2020 р. Понеділок-п’ятниця 830 – 1630 без перерви
Субота вихідний
Неділя вихідний

error: Content is protected !!