Строки прийому заяв і документів

Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

 • прийом заяв та документів, визначених розділом VI цих Правил, починається 29 червня та закінчується 13 липня о 18:00 год;
 • вступні іспити та співбесіди проводяться з 14 липня до 24 липня;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 27 липня;
 • вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування: на місця державного або регіонального замовлення — до 12:00 год 29 липня;
 • зарахування вступників відбувається:

за державним або регіональним замовленням — не пізніше 18:00 год 31 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб — не пізніше 03 серпня, додаткове зарахування не пізніше 31 серпня;

 • переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться не пізніше 09 серпня.
 1. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

 • реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;
 • прийом заяв та документів розпочинається 14 липня;
 • прийом заяв та документів закінчується:

о  18:00 год 26 липня — для осіб, які вступають на основі співбесіди або вступних іспитів;

о 18:00 год 02 серпня — для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

 • вступні іспити проводяться з 01 до 20 липня;
 • співбесіди проводяться з 24 до 29 липня;
 • списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним (регіональним) замовленням оприлюднюються не пізніше 12:00 год 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного замовлення до 18:00 год 06 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця державного замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за державним замовленням відбувається не пізніше 12:00 год 07 серпня. Зараховані особи впродовж 07 серпня виключаються з конкурсу на інші місця державного замовлення;
 • рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 05 серпня;
 • вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12:00 год 09 серпня;
 • зарахування вступників відбувається:

за державним (регіональним) замовленням — не пізніше 12:00 год 14 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб — не пізніше 12:00 год 20 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб — не пізніше 30 вересня);

 • переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (у межах цих Правил), проводиться не пізніше 20 серпня.
 1. Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника та всіх інших категорій вступників, крім вказаних у п.1 та 2 цього розділу, строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору і зарахування на навчання є наступними:

 1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):

error: Content is protected !!