ЖВПФК

НАКАЗ про завершення 2019- 2020 н.р. у групах 4 курсу

Міністерство освіти і науки України

Жовтоводський промисловий фаховий коледж

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

 

НАКАЗ

 

«_01__» __04__ 2020                    м. Жовті Води                                №  23 — АНД

Про завершення 2019- 2020 н.р.
у групах 4 курсу

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19  », листа МОНУ  № 1/9-161 від 13.03.2020р. «Щодо оплати праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання через карантин», листа МОНУ  № 1/9-178 від 27.03.2020р. «Щодо завершення 2019 2020 навчального року» та у звʼязку з необхідністю проведення екзаменаційно-залікової сесії у групах 4 курсу згідно з графіком навчального процесу у період з 06.04.2020р. по 12.04.2020 р.

 

НАКАЗУЮ:

 

  1. Викладачам, які працюють у групах 4 курсу до 06.04. 2020 р. на підставі поточного оцінювання знань та виконання студентами завдань у дистанційному режимі в період карантину з 13.03.2020 р. по 03.04.2020 р. виставити семестрові та залікові оцінки з предметів, що викладають. За необхідності, семестрові заліки провести у дистанційному режимі. Результати оцінювання повідомити заступнику директора з НВР Кондратенку А.І. Заповнення журналів та відомостей оцінювання здійснити після закінчення карантину.

 

  1. Екзаменаційну сесію у групах 4 курсу провести згідно з розкладом, затвердженим заступником директора з НВР 10.03.2020 р. у період з 06.04.2020р. по 12.04.2020р. у дистанційному (синхронному ) режимі із забезпеченням надійної автентифікації здобувачів освіти. Можливими варіантами проведення іспитів є онлайн — тестування або режим відеоконференції з кожним студентом.

 

  1. Консультації перед іспитами провести в дистанційному режимі із застосуванням аудіо- чи відеоконференцій.

 

  1. В разі відсутності у викладачів технічної можливості дистанційного проведення консультацій та іспитів з дому, використовувати технічні засоби навчального закладу з дотриманням санітарно-гігієнічних вимог.

 

  1. Для організованого проведення екзаменаційної сесії класним керівникам груп 4 курсу та викладачам — предметникам довести до студентів засобами мобільного звʼязку або мережею Інтернет інформацію про форму та терміни проведення консультацій та іспитів з відповідних предметів.
  2. Довести наказ до відома педагогічних працівників коледжу та студентів через офіційний сайт коледжу.

 

  1. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор коледжу                                                                С.В. Шавлай

 

Проект наказу вносить:

заступник  директора з НВР                                                 А.І. Кондратенко

 

Проект наказу погоджено:

голова профбюро                                                                  Н.В. Вербівська

зав. канцелярією                                                                   М.М. Копейка

 

 error: Content is protected !!