ЖВПФК

Про організацію освітнього процесу на період карантину

Міністерство освіти і науки України

Жовтоводський промисловий фаховий коледж

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара

 

НАКАЗ

«___» __04__ 2020              м. Жовті Води                                №      — ОСП

 

Про організацію навчального процесу

на період карантину з 04.04.2020 р.

На виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 р. №211 «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVID-19  », листа МОНУ  № 1/9-161 від 13.03.2020р. «Щодо оплати праці працівників закладів освіти під час призупинення навчання через карантин», листа МОНУ від 25.03.2020 р. №1-9/176 «Щодо особливостей організації освітнього процесу під час карантину», листа МОНУ  № 1/9-178 від 27.03.2020 р. «Щодо завершення 2019 -2020 навчального року» та з метою виконання графіка навчального процесу у період з 04.04.2020р. до закінчення карантину

 

НАКАЗУЮ:

 1. Викладачам, та іншим педагогічним працівникам, які мають встановлене тарифікацією педагогічне навантаження та працюють у групах 1-3 курсу з 06.04. 2020 р. перейти на дистанційне виконання педагогічного навантаження  при проведенні теоретичного навчання, семінарських та практичних занять, оцінювання знань студентів.
 2. Упродовж робочого часу, визначеного тарифікаційним навантаженням викладачів у карантинний період, педагогічні працівники зобов’язані:
 • виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором,
 • відповідати на дзвінки директора, заступників директора;
 • спілкуватись у телефонному режимі з класними керівниками та студентами за вимогою;
 • перевіряти електронну пошту та оперативно відповідати на листи;
 • надавати матеріали з дистанційними завданнями на сайт коледжу, класним керівникам або безпосередньо студентам через їх групи в мессенджерах;
 • організувати та проводити навчальні заняття за допомогою дистанційних технологій згідно плану роботи викладача, при цьому формат та платформу для дистанційного навчання та контролю знань обрати самостійно, довести їх до студентів груп;
 • складати або корегувати навчальні плани, готувати навчальні матеріали (презентації, стенди, плакати), писати конспекти занять;
 • керувати дистанційним навчанням студентів — викладати матеріал під час онлайн-аудіо- чи відеоконференцій, перевіряти домашні завдання через електронну пошту, інші засоби звʼязку, надсилати тести для перевірки знань студентів груп;
 • перевіряти сканкопії чи фотокопії з роботами студентів, оновлювати навчально-методичне забезпечення для навчальних кабінетів, працювати з документацією групи та циклової комісії;
 1. Заступнику директора з навчально-виховної роботи координувати виконання педагогічними працівниками вимог пункту 2 цього наказу.
 2. Головному бухгалтеру здійснювати оплату праці викладачів та інших педагогічних працівників згідно з затвердженим тарифікаційним списком з 04.04.2020 р.
 3. При проведенні занять у дистанційному режимі педагогічним працівникам керуватись діючим розкладом занять на ІІ семестр 2019-2020 н.р. починаючи з 06.04.2020 р. (знаменник). Зміни до розкладу будуть розміщуватись у групі ЖВПФК ДНУ у Вайбері.  Класним керівникам інформувати про зміни в розкладі студентів своїх академічних груп.
 4. Кожен викладач або інший педагогічний працівник, який здійснює виконання педагогічного навантаження за цим наказом, індивідуально веде облік проведених ним занять, в кінці кожного тижня через групу ЖВПФК ДНУ у Вайбері надсилає повідомлення для секретаря відділення про проведену кількість занять.
 5. Після завершення карантину навчальне навантаження, виконане педагогічними працівниками в дистанційному режимі під час карантину записується у журнали навчальних занять як фактично виконане за відповідний проміжок часу.
 6. Довести наказ до відома педагогічних працівників коледжу та студентів через офіційний сайт коледжу.
 7. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор коледжу                                                                С.В. Шавлай

 

Проект наказу вносить:

заступник  директора з НВР                                                 А.І. Кондратенко

 

Проект наказу погоджено:

головний бухгалтер                                                              А.М. Безкровна

голова профбюро                                                                  Н.В. Вербівська

зав. канцелярією                                                                   М.М. Копейка

 

 

А.К.__.___.04.20error: Content is protected !!